Styrelsen 2018

Detta är styrelsen som valdes på den senaste årsstämman 12 februari 2018. Fullständiga kontaktuppgifter hittar du i Lundagenealogen.

Du kan alltid nå oss via info@lundsslaktforskarforening.se så vidarebefordrar vi till rätt person!

Styrelse:

Ordförande: Claes Westrup ordf@lundsslaktforskarforening.se
Vice ordförande: Rolf Carlsson
Kassör: Lars-Åke Sellberg
Sekreterare: Bengt Schultz
Ledamöter:
Eva von Rosen
Anders Lindberg
Per-Arne Nilsson

Revisorer: Stig Aronsson (sammankallande) och Göran Blanck. Revisorssuppleant: Rolf Nilsson.

Valberedning: Kerstin Olsson (sammankallande), Bo Kristensson, Ingemar Åkesson.

Comments are closed.