Styrelsen 2017

Detta är styrelsen som valdes på den senaste årsstämman 13 februari 2017. Fullständiga kontaktuppgifter hittar du i Lundagenealogen.

Du kan alltid nå oss via info@lundsslaktforskarforening.se så vidarebefordrar vi till rätt person!

Styrelse:

Ordförande: Rolf Carlsson  ordf@lundsslaktforskarforening.se
Vice ordförande: Ingemar Åkesson
Kassör: Lars-Åke Sellberg
Sekreterare: Margareta Wickström
Ledamöter:
Eva von Rosen
Anders Lindberg
Per-Arne Nilsson
Claes Westrup

Revisorer: Stig Aronsson (sammankallande) och Göran Blanck. Revisorssuppleant: Rolf Nilsson.

Valberedning: Kerstin Olsson (sammankallande) och Bo Kristensson.

Comments are closed.