Bli medlem!

Genom LSF kan du få kontakt med andra släktforskningsintresserade personer i lundaområdet. Som medlem får du inbjudan till våra sammankomster, ca  8-10 gånger per år (se programmet för innevarande år i egen flik). Du får dessutom vårt medlemsblad Lundagenealogen två gånger per år.

Hur blir jag medlem?

Anmäl dig genom att skicka ett mail till
medlem@lundsslaktforskarforening.se, eller genom att skicka ett brev till
Eva von Rosen, Spinnarevägen 38, 247 35 Södra Sandby

Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter i din anmälan. Medlemsavgiften är 160 kr/år och insättes på pg 498 4745-2. Makar/samboende betalar 210 kr/år tillsammans. Avgiften för person bosatt utomlands är 200 kr/år. Glöm ej ange namn på inbetalningskortet (medföljer tidningen) vilket år det gäller!

Om PUL
Vi är, i likhet med andra ideella föreningar, skyldiga att rätta oss efter PUL, Personupplysningslagen. Detta innebär att föreningen skall informera sina medlemmar om vilka uppgifter som finns om dem i föreningens medlemsregister och hur vi använder dem. Vårt medlemsregister innehåller endast namn, adress, postnummer, postadress, telefonnummer och i förekommande fall e-postadress, funktion inom föreningen samt deltagande i arrangemang. Avsikten med medlemsregistret är föreningens administration i form av kallelser, medlemsavgifter och liknande. Ansvarig för medlemsregistret är tillsvidare föreningens styrelse. Har du något att invända mot att finnas med i vårt medlemsregister ber vi dig skriftligen meddela styrelsen.

Hela personupplysningslagen och diskussioner runt den finns på http://www.datainspektionen.se/

Comments are closed.