16 januari 2021 Släktforskningens dag

Tema: Samhällets skuggsida i arkivens ljus
Arkivarie Jan-Eric Bruun vid Riksarkivet i Lund talar över ämnet
Att forska om brott i arkiv
Vår förening arrangerar föredraget tillsammans med Stadsbiblioteket i Lund. Dagens program annonseras även i Stadsbibliotekets vårkatalog. Föredraget läggs ut som en film på Stadsbibliotekets hemsida och även på länk på vår hemsida fr.o.m. den 16 januari, föredraget är öppet för alla.
På Släktforskningens dag brukar LSF normalt ha stationer där vi svarar på frågor om släktforskning. Det är ju tyvärr inte möjligt i januari 2021. I stället hänvisar vi till vår frågebrevlåda Kom loss, som nås via vår hemsida.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.